מדיניות ביטולים סמינרים וכינוסים של בית הספר למכשפוטובות

תנאי ביטול: כינוס בית ספר למכשפוטובות ביוון יוני 2024

מחיר הכינוס כולל דמי רישום בסך 800 ש”ח כדי לשמור לך מקום בכינוס.

תשלום דמי הרישום מהווה חלק מהתשלום לכינוס, משולם באופן חד פעמי ואינו מוחזר במקרה של ביטול ההרשמה.

דמי הרישום יוחזרו במידה והכינוס לא יתקיים.

דמי הרישום יוחזרו במידה ובפגישת ההתאמה ומילוי השאלון יסתבר שאין התאמה.

במקרה של ביטול ההרשמה עד 1.3.24 ניתן לקבל זיכוי מלוא הסכום ששולם בעת ההרשמה (בניכוי דמי הרשמה בסך 800 ש”ח, שלא יוחזרו).

במקרה של ביטול ההרשמה מה 2.3.24 ועד 1.5.23 ניתן לקבל זיכוי בסך 50% מסכום עלות הכינוס. (בניכוי דמי הרשמה בסך 800 ש”ח שלא יוחזרו).

במקרה של ביטול ההרשמה במהלך הזמן שבין 2.5.24 ועד מועד הכינוס לא יינתן זיכוי.

בכל שאלה ניתן לפנות למשרדינו בווטצאפ 058-4488556

תנאי ביטול – סמינר למכשפוטובות:

במקרה של ביטול הרשמה עד 30 יום לפני מועד הסמינר – החזר מלא (100%) של הסכום ששולם בעת ההרשמה.

במקרה של ביטול הרשמה עד שבועיים (14 יום) לפני מועד הסמינר – יוחזרו 50% מהסכום ששולם בעת ההרשמה.

במקרה של ביטול הרשמה בתוך השבועיים (14 יום) לפני מועד מועד הסמינר – יחויב הסכום המלא ששולם בעת ההרשמה, ללא זיכוי או החזר כלשהם.

דילוג לתוכן