אתר נשים יודעות: תנאי שימוש ורכישה ומדיניות פרטיות

מבוא

 1. אתר womenknow.me (להלן: האתר) מוגש מטעמה של חברת נשים יודעות בע”מ (להלן: נשים יודעות)
 1. האתר מאפשר רכישת מוצרים שונים והרשמה למעגלים, סדרות מעגלים ותוכניות השתלמות בתחומים בעלי זיקה לעולמות הרוח ולהעצמת נשים (להלן: מוצרי נשים יודעות). הרכישה וההרשמה למוצרי נשים יודעות מתבצעות באמצעות האתר.
 1. מסמך זה מסדיר את תנאי ההתקשרות שבין גולשות האתר לבין נשים יודעות. נא קראי מסמך זה בעיון טרם השימוש באתר.
 1. ההתחברות לאתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות (יחד להלן: תנאי השימוש) המפורטים במסמך זה.
 1. שליחת פרטי המשתמשת באמצעות האתר, במסגרת רכישה ו/או הרשמה ו/או התעניינות בפעילות של נשים יודעות מהווה אף היא אישור לתנאי השימוש.
 1. ככל שתנאי מסוים מתנאי השימוש אינו מובן לך או מקובל עליך, הנך מתבקשת להימנע מכניסה לאתר ומכל שימוש בו.
 1. נשים יודעות שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש המפורטים במסמך זה בכל עת, ללא מתן התראה מוקדמת. כל שינוי בתנאים ייכנס לתוקפו עם פרסומו באתר. השימוש באתר לאחר פרסום השינוי בתנאים ייחשב להסכמה לתנאי השימוש המעודכנים.
 1. רכישה ו/או הרשמה למוצרי נשים יודעות מוגבלת לבנות 18 ומעלה בלבד. משלוח פרטי הקשר שלך להרשמה יהווה הצהרה כי הנך בת 18 ומעלה.
 1. כל האמור במסמך זה בלשון נקבה מתייחס לנשים וגברים כאחד.

 

הרשמה והשתתפות במעגלים וסדנאות (להלן: פעילויות נשים יודעות)

 1. ההרשמה לפעילויות נשים יודעות מתבצעת באמצעות סליחת תשלום משלוח פרטי הקשר הנדרשים במערכת קארדקום, המוטמעת בחנות שבאתר. התשלום וההרשמה הם בהתאם לתנאי הרכישה והביטול המקושרים לכל אחת ממוצרי נשים יודעות ופעילויות נשים יודעות.
 1. מסירת פרטי ההרשמה מהווה הצהרה כי הפרטים נכונים ומשויכים אלייך אישית וכי אינך פועלת עבור או בשם צד שלישי כלשהו.
 1. פעילויות נשים יודעות נועדו להרחבת הדעת, להשתתפות חווייתית במפגש ושיח ולרכישת כלים לעבודה עצמית. “נשים יודעות” אינה מתיימרת לספק כל טיפול, אימון או הכשרה רשמית מכל סוג שהוא.
 1. השתתפותך בפעילויות והשלמתך סדרת מעגלים, השתלמות או סמינר כלשהם לא יזכו אותך בכל אישור, הסמכה או תעודה מטעם כל גורם שהוא, אקדמי או אחר.

 

הצהרות המשתמשת

 1. הנך אחראית באופן בלעדי לכל שימוש ו/פעולה שתבצעי באתר, ומתחייבת כי כל שימוש או פעולה שתבצעי באתר יהיו בהתאם להוראות כל דין.
 1. הנך מתחייבת כי תימנעי מכל שימוש באתר שעלול להשבית, להכביד או להזיק לרכוש או ציוד שלנו או של מי מטעמנו (לרבות שימוש בתוכנות זדוניות).

 

קניין רוחני

 1. תכני האתר ומוצרי נשים יודעות מוגנים בזכויות יוצרים. “נשים יודעות” הינה בעלת זכויות הקניין הרוחני ו/או ההרשאות הנדרשות לצורך תכני האתר ומוצרי נשים יודעות.
 1. אנו מעניקים לך רישיון זמני ובלתי-בלעדי להשתמש בתכני האתר ובמוצרי נשים יודעות, והכל למטרות אישיות, לימודיות ולא מסחריות. הנך מתחייבת להימנע מכל שימוש בתוכן האתר, בתוכן המוצרים ובכל חומר אחר שתקבלי מ”נשים יודעות”, שמטרתו הפקת רווח כספי או אחר.
 1. הנך מתחייבת להימנע מלשנות, להעתיק, לפרסם, להוציא לאור או להפיץ את תכני האתר והמוצרים או להציג עצמך כבעליהם.
 1. אנו בעלות הדומיין womenknow.me וכן בעליהם של סימני המסחר הרשומים והבלתי רשומים המופיעים באתר, לרבות “נשים יודעות”. אינך רשאית להשתמש בסימני המסחר שלנו ללא קבלת אישורנו מראש ובכתב.
 1. אנו איננו אחראיות לתכנים המופיעים באתרים אשר יש לאתר קישוריות (לינקים) אליהם (“האתרים המקושרים“). אנו איננו בודקות או שולטות בתכנים של האתרים המקושרים, אלא מספקות קישוריות לנוחיות המשתמשות. אין לראות בקישוריות אלה משום אישור או המלצה למוצרים, שירותים או מידע באתרים המקושרים. הקישוריות אינן מעידות על הסכמת האתרים המקושרים להצבת הקישוריות באתר, או על יחסים משפטיים כלשהם בינינו לבין האתרים המקושרים.

 

מדיניות פרטיות

 1. אנו איננו אוספות פרטים אישיים מן המשתמשות באתר, למעט פרטי הקשר שיתבקשו ממך במסגרת רכישה ו/או הרשמה למוצרי נשים יודעות או לרשימות הדיוור, או במסגרת פניית אימייל אלינו מתוך עמוד יצירת קשר באתר (“פרטי הקשר“).
 1. אנו נשתמש בפרטי הקשר בהתאם להוראות החוק, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981.
 1. אנו מתחייבות שלא להעביר לצדדים שלישיים את פרטי הקשר, למעט בנסיבות הבאות: (1) נסבור שהדבר נדרש במסגרת הליך משפטי מולך; (2) נסבור שפעלת באופן בלתי חוקי ונפעל בקשר לכך; (3) נקבל צו שיפוטי או הוראה מרשות מוסמכת אחרת שיורו לנו לעשות כן; (4) נעביר את האתר או את פעילות האתר לצד שלישי כלשהו, במסגרת מיזוג, עסקת מכירה או עסקה אחרת, או נעביר את ניהול האתר לצד שלישי מטעמנו, ובלבד שהצד השלישי האמור מקבל על עצמו את מדיניות הפרטיות.
 1. כמו כן, כאשר את מבקרת באתר, אנו עשויים לאסוף מידע בקשר לפעילותך באתר, שאינו מזהה אותך אישית. המדובר במידע בלתי מסוים, הנאסף באופן אוטומטי, המתייחס לכתובת השרת ממנה את פועלת (IP address), והכולל את האזור הגיאוגרפי שלך ואת פרטי השימוש שאת מבצעת באתר (מועדי התנועה בתוך האתר, מילות חיפוש, מספר הכניסות לאתר, סוג מכשיר הקצה ממנו התחברת, הדפדפן ומערכת ההפעלה וכו’). אנו אוספים את המידע הזה, בעצמנו או בעזרת צדדים שלישיים, לצרכים סטטיסטיים בלבד. כל עוד מדובר במידע אנונימי, אנו רשאים להעבירו לצדדים שלישיים (לרבות מפרסמים), לפרסמו, ולהשתמש בו לצורכי שיווק ומחקר. בתוך כך, אנו משתמשות במידע הסטטיסטי לצרכים כגון שיפור השירותים המוצעים על ידינו, שינוים או ביטולם; ניתוח ביצועי האתר; שמירה על אבטחת האתר ועמידה בהוראות כל דין.
 1. השירותים באתר כוללים שימוש ב”עוגיות” (cookies). “עוגיה” היא שרשרת מידע שהאתר מעביר לדפדפן שלך לצורכי זיהוי. ה”עוגיות” אינן מזהות גולשים ספציפיים, אלא משמשות לאיסוף מידע אנונימי על השימוש באתר. ברירת המחדל של רוב הדפדפנים מאפשרת קבלת “עוגיות”. אם אינך מעוניינת לקבל “עוגיות”, אנא עדכני את הגדרות הדפדפן בהתאם. עלייך לדעת, כי סירוב לקבל “עוגיות” עלול להגביל את פעילות האתר במכשירך.

 

משלוח מידע פרסומי

 1. ככל שתבחרי לשלוח אלינו את פרטייך באחת הדרכים המפורטות בסעיף 22 לעיל, אנו נהיה רשאיות לשלוח אלייך במייל מידע מטעמנו בדבר פעילויות שאנחנו מקיימות ותכנים מעשירים נוספים.
 1. הנך רשאית לדרוש את הסרתך מרשימת הדיוור שלנו בכל עת, באמצעות הקישור המובנה בתחתית כל דיוור וכן על ידי שליחת בקשה במייל לכתובת [email protected].

 

דילוג לתוכן