תנאי רכישה וביטול עסקה - השתלמויות וסמינרים

תנאי ביטול – סידרת העמקה למטפלות ומנחות מעגלים:

במקרה של ביטול ההרשמה עד חודש (30 יום) לפני מועד התחלת ההשתלמות ניתן לקבל זיכוי מלוא הסכום ששולם בעת ההרשמה (בניכוי דמי משרד בסך 150 ש”ח, שלא יוחזרו).

במקרה של ביטול ההרשמה עד שבועיים (14 יום) לפני מועד תחילת ההשתלמות, ניתן לקבל זיכוי בסך 50% מהסכום ששולם בעת ההרשמה (בניכוי דמי משרד בסך 150 ש”ח שלא יוחזרו).

במקרה של ביטול ההרשמה במהלך השבועיים (14 יום) לפני מועד תחילת ההשתלמות לא יינתן זיכוי.

בכל שאלה ניתן לפנות בדוא”ל: [email protected]

תנאי ביטול – סמינר למכשפוטובות:

במקרה של ביטול הרשמה עד 30 יום לפני מועד הסמינר – החזר מלא (100%) של הסכום ששולם בעת ההרשמה.

במקרה של ביטול הרשמה עד שבועיים (14 יום) לפני מועד הסמינר – יוחזרו 50% מהסכום ששולם בעת ההרשמה.

במקרה של ביטול הרשמה בתוך השבועיים (14 יום) לפני מועד מועד הסמינר – יחויב הסכום המלא ששולם בעת ההרשמה, ללא זיכוי או החזר כלשהם.

בכל שאלה בנושאי רכישה, הרשמה וביטול ניתן לפנות אלינו במייל לכתובת: [email protected]  –

דילוג לתוכן